Ylimääräinen kokous 28.5.2020 klo 18

Arvoisa Oulun Invalidien Yhdistys ry:n jäsen!

Hietasaaren uusi asemakaava tuli voimaan 13.12.2019. Asemakaavan muutos aiheuttaa merkittäviä muutoksia Irjalan tontilla ja muutosten kulut ovat mittavat. Yhdistyksen hallitus ja toimisto ovat vuoden vaihteesta alkaen selvittäneet Irjalan tilannetta ja vaihtoehtoja on esitelty yhdistyksen verkkosivulla (avaa artikkeli). Vaihtoehtoja ovat olleet Irjalaan jääminen, Irjalasta luopuminen ja siitä seuraten uuden mökin ostaminen.

Kaiken kaikkiaan Irjalan tarvitsemat muutokset tontilla ja rakennuksessa ovat n. 300 000 €. Ottaen huomioon pankin lainatarjous ja yhdistyksen käytettävissä olevat vakuudet, valitettavasti hallitus näkee ainoaksi mahdollisuudeksi luopua Irjalasta. Näkemykseen vaikuttaa myös se, että kaavailtu huvipuisto ollaan sijoittamassa Irjalan läheisyyteen.

Irjalan tilanteeseen liittyvät dokumentit: Tonttikartta | Irjalan pihatyöt -tarjous | Irjalan pihatyöt ja laajennos -tarjous | Sauna ja ph-remontti -tarjous | Arviot tontin arvosta | OP Lainapäätös

Poikkeusoloista huolimatta jäsenet tekevät lopullisen päätöksen Irjalasta yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 28.5.2020. Yhdistyksen hallitus on päättänyt eduskunnan hyväksymän väliaikaisen poikkeamislain HE45/2020 nojalla, että yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteyden tai asiamiehen välityksellä.

KUTSUMME JÄSENET OIY:N YLIMÄÄRÄISEEN KOKOUKSEEN 28.5.2020 klo 18

Linkki etäyhteyteen: https://urly.fi/1BqZ

Paikka: Kiviharjunlenkki 4, Rehapolis 1, 2. krs, 90220 Oulu

Kokouksessa päätetään ainoastaan siitä, voidaanko Irjalasta lähteä.

Avaa kokouksen esityslista tästä.

Yhdistys kehottaa jäseniä välttämään kokouspaikalle tuloa.

Poikkeusolojen vuoksi kokous järjestetään Teams-etäyhteyden avulla.
Ohje Teams-kokoukseen liittymiseen: http://www.oiy.fi/teams-ohje/

Vaihtoehtoisesti kokoukseen voi osallistua asiamiehen välityksellä. Palauta valtakirja viimeistään 21.5.2020 asiamiehelle. Jos et tunne sopivaa henkilöä asiamieheksi, ole yhteydessä toimistoon 21.5. mennessä, niin yritämme järjestää asiamiehen, esim. hallituksen jäsenen. Avaa tai lataa valtakirja tästä.

Mikäli osallistuminen ei onnistu em. vaihtoehdoilla ja haluat ehdottomasti osallistua kokoukseen paikan päällä, ole yhteydessä toimistoon. Viranomaismääräysten vuoksi paikan päällä kokoukseen voi osallistua vain muutama henkilö!

Jäsenten on mahdollista esittää hallitukselle etukäteen kirjallisesti kysymyksiä kokouksessa käsiteltävästä asiasta. Hallitus pyrkii huomioimaan esitetyt kysymykset valmistellessaan esitystä kokoukseen.

Toimiston p. 050 574 1567 (klo 10–14)

Ystävällisin terveisin OIY:n hallitus