Vammautuminen tai sairastuminen muuttaa elämää monella tavalla.

Usein auttaa, kun voi keskustella jonkun toisen kanssa, joka itse on kokenut saman ja selvinnyt.

Siksi Oulun Invalidien Yhdistys ry:llä on ollut jo vuosikymmenten ajan vertaistukihenkilötoimintaa. Yhdistyksemme tekee aktiivista yhteistyötä myös muiden vertaistukea antavien yhdistysten kanssa, esimerkiksi Invalidiliitto ry:n kanssa.

Vertaistoiminta lähtee siitä ajatuksesta, että kenenkään ei pitäisi olla yksin iloineen ja suruineen. Aina löytyy ihmisiä, jotka ymmärtävät ja ovat samassa tilanteessa. Vertaistoiminnan ideana on kokemusten jakaminen toisen ihmisen kanssa.

Vertaistuki on yksilön tai perheen saamaa vapaaehtoisuuteen perustuvaa tukea ja ohjausta henkilöltä, jolla on omakohtainen kokemus vastaavanlaisesta vammasta, sairaudesta tai traumaattisesta kokemuksesta.

Vertaistuen vahvuuksia ovat tilanneherkkyys, myötäeläminen ja ymmärtäminen. Siinä ei mennä ammattirooleihin, vaan jokainen on tasaveroinen oman elämänsä asiantuntija.

Vertaistuen tarkoituksena on parantaa itsetuntoa, auttaa jaksamaan ja kannustaa eteenpäin.

Tavoitteena on löytää kullekin vertaistukea haluavalle vertaistukihenkilö, jolla on esimerkiksi mahdollisimman samankaltainen vamma, sama asuinpaikkakunta tai sama sukupuoli vertaistukea haluavan toiveiden mukaan.

Vertaistukihenkilöt

Vertaistukihenkilöt ovat aikuisia liikuntavammaisia henkilöitä.

Vertaistukihenkilöt ovat tukitoimintaan koulutettuja. He toimivat vapaaehtoisina ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Koulutus tapahtuu tukihenkilökurssilla. Tukisuhteet ovat kahdenkeskisiä ja luottamuksellisia.

Vertaistukihenkilö on kuuntelija, tiedonjakaja, opastaja ja yhdessä toimija. Hän on henkisen tuen antaja ja käytännön asioissa auttava kaveri.

Vertaistukihenkilö voi antaa kokemuksellista tietoa ja käytännön vinkkejä, mitä kukaan muu ei pystyisi antamaan.

Koulutus tapahtuu tukihenkilökurssilla

Oulun Invalidien Yhdistys ry kouluttaa yksityishenkilöitä toimimaan vertaistukena eri tavoin vammautuneille henkilöille. Toiminta luo yhteyksiä samanlaisessa elämäntilanteessa olevien henkilöiden välille ja auttaa sopeutumaan usein uuteen tilanteeseen.

Mistä löydän vertaistukea?

Oulun Invalidien yhdistys ry ylläpitää vertaistukihenkilörekisteriä.

Tukihenkilörekisteristä löytyy yhteystiedot diagnoosin, sukupuolen, asuinalueen ja sairaanhoitopiirin terveyskeskuksen mukaan.

Tukisuhteet ovat kahdenkeskisiä ja luottamuksellisia. Tukeminen voi olla kertaluonteista tai se voi jatkua useampia vuosia, vertaistuki on myös täysin maksutonta. Yhteyttä voi pitää puhelimitse, sähköpostilla, kirjeitse tai tavata kasvotusten.

Tukihenkilöitä koordinoi toiminnanjohtaja:

Toiminnanjohtaja
Anni Mannelin
p. 044 236 5338
email: anni.mannelin(at)oiy.fi

Tukihenkilöön voi ottaa yhteyttä tukea haluava henkilö itse tai hänen luvallaan vaikkapa sosiaalityöntekijä.

VERTAISTUKIKOULUTUS

Koulutus tapahtuu tukihenkilökurssilla.

Oulun Invalidien Yhdistys ry kouluttaa yksityishenkilöitä toimimaan vertaistukena eri tavoin vammautuneille henkilöille. Toiminta luo yhteyksiä samanlaisessa elämäntilanteessa olevien henkilöiden välille ja auttaa sopeutumaan usein uuteen tilanteeseen.

Järjestämme vertaistukikoulutuksia. Ota yhteyttä, mikäli olet kiinnostunut toimimaan vertaistukihenkilönä. Koulutus ei velvoita mihinkään, ja vertaistukityötä voi tehdä omaan tahtiin omalla tavalla.

Lisätietoja toiminnanjohtajalta.

 

 


Oulun kaupunginsairaala / lääkinnällinen kuntoutus

Oulun Yliopistollinen sairaala / Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

 

Taloudellinen tuki  – jatkuvaan toimintaan