Vammautuminen tai sairastuminen muuttaa elämää monella tavalla

Usein auttaa, kun voi keskustella jonkun toisen kanssa, joka itse on kokenut saman ja selvinnyt.

Siksi Oulun Invalidien Yhdistys ry:llä on ollut jo vuosikymmenten ajan vertaistukihenkilötoimintaa. Yhdistyksemme tekee aktiivista yhteistyötä myös muiden vertaistukea antavien yhdistysten kanssa, esimerkiksi Invalidiliiton ja OLKA:n kanssa.

Vertaistoiminta lähtee siitä ajatuksesta, että kenenkään ei pitäisi olla yksin iloineen ja suruineen. Aina löytyy ihmisiä, jotka ymmärtävät ja ovat samassa tilanteessa. Vertaistoiminnan ideana on kokemusten jakaminen toisen ihmisen kanssa. Vertaistuki on yksilön tai perheen saamaa vapaaehtoisuuteen perustuvaa tukea ja ohjausta henkilöltä, jolla on omakohtainen kokemus vastaavanlaisesta vammasta, sairaudesta tai traumaattisesta kokemuksesta.

Vertaistuen vahvuuksia ovat tilanneherkkyys, myötäeläminen ja ymmärtäminen. Siinä ei mennä ammattirooleihin, vaan jokainen on oman elämänsä paras asiantuntija. Vertaistuen tarkoituksena on parantaa itsetuntoa, auttaa jaksamaan ja kannustaa eteenpäin. Vertaistukea on monenlaista, sillä jollekin se voi olla yksi tapaaminen tai keskustelu, toiselle se voi olla elämän pituinen voimanlähde.

Mistä löydän vertaistukea?

Voit ottaa yhteyttä toiminnanjohtajaan, välitämme vertaistukea omasta tukihenkilörekisteristä.

Toiminnanjohtaja
Anni Mannelin
p. 044 236 5338
email: anni.mannelin(at)oiy.fi

Lisäksi olemme mukana Vertaistalossa! Vertaistalo.fi on valtakunnallinen verkkopalvelu, joka auttaa löytämään vertaistukea ja luotettavaa tietoa vertaistuesta myös paikallisesti. Vertaistalon sisällöntuottajana toimii HUSin ja EJY ry:n kehittämä OLKA®-toiminta. Vertaistalo on osa Terveyskylää, jota rakennetaan Suomen yliopistosairaaloiden yhteistyönä tiivisti yhdessä ammattilaisten, potilasjärjestöjen, potilaiden ja heidän läheistensä kanssa. Terveyskylän rakentamista koordinoi HUS.

 

Yhdistyksen vertaistukihenkilöt

Vertaistukihenkilömme ovat koulutettuja, aikuisia, tuki- ja/tai liikuntavammaisia henkilöitä. He toimivat vapaaehtoisina ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tukisuhteet ovat kahdenkeskisiä ja luottamuksellisia, joskus vuosienkin pituisia ja toisinaan lyhyitä, kertaluontoisia kohtaamisia. Yhteyttä voi pitää puhelimitse, sähköpostilla, kirjeitse tai tavata kasvotusten. Vertaistuki on täysin ilmaista. Vertaistukihenkilö on kuuntelija, tiedonjakaja, opastaja ja yhdessä toimija. Hän antaa henkistä tukea, auttaa käytännön asioissa ja voi olla ystävä. Vertaistukihenkilö voi antaa kokemuksellista tietoa ja käytännön vinkkejä, joita kukaan muu ei pystyisi antamaan.

Koulutus tapahtuu tukihenkilökurssilla

Oulun Invalidien Yhdistys kouluttaa itse ja yhteistyössä OLKA:n kanssa yksityishenkilöitä toimimaan vertaistukena eri tavoin vammautuneille henkilöille. Toiminta luo yhteyksiä samanlaisessa elämäntilanteessa olevien henkilöiden välille ja auttaa sopeutumaan usein uuteen tilanteeseen.

Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut toimimaan vertaistukihenkilönä. Koulutus ei velvoita mihinkään ja vertaistukityötä voi tehdä omaan tahtiin omalla tavallaan.

Lisätietoja toiminnanjohtajalta.

 

 

Olemme mukana Vertaistalossa


Oulun kaupunginsairaala / lääkinnällinen kuntoutus

Oulun Yliopistollinen sairaala / Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Taloudellinen tuki  – jatkuvaan toimintaan