Oulun invalidien yhdistys ry (OIY ry) on 7. päivä marraskuuta vuonna 1937 perustettu Oulussa toimiva vammaisjärjestö. OIY ry:n tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan yhdenvertaisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoa heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa sekä kehittää heidän mahdollisuuksiaan yhdessäoloon. OIY ry toimii Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistyksenä. Oulun invalidien yhdistys ry:n jäsenistöön kuuluu yli 500 henkilöä Oulun alueelta

 

Ouluun vasta perustettu Invalidien yhdistys oli niiden seitsemän eri puolille maata perustetun yhdistyksen joukossa, jotka perustivat tammikuussa 1938 nykyisen Invalidiliiton. Yleiset asenteet vammaisuutta kohtaan olivat silloin huonot ja hyvin ennakkoluuloiset. Sotavuodet tuhansine uhreineen muuttivat tilanteen. Itsenäisen elämän oikeudet ulotettiin vähitellen koskemaan kaikkia kansalaisia. Invalidiliitto on kehittynyt yhdeksi merkittävimmäksi vammaisjärjestöksi tässä maassa ja antanut voimakkaan tukensa koko valtakunnan alueelle levittäytyneelle yhdistysverkostolle. OIY ry:llä on koko historiansa ajan ollut toimisto ja päätoimisia työntekijöitä, jotka ovat palvelleet ja tukeneet jäsenistöä liikuntavammaisuuteen liittyvissä asioissa.

 

INVALIDILIITON PERUSTAMINEN

Vammaisten asian ajamiseen herättiin samanaikaisesti eri puolilla Suomea. Samalla nähtiin valtakunnallisen järjestön tarpeellisuus.

Tammikuun 16.päivänä 1938 kokoontui Helsinkiin kahdeksan paikallisen yhdistysten edustajat perustamaan yhteistä liittoa.

Myös Oulun Seudun Siviili-Invalidien Yhdistys ry:n edustajat Väinö Sippari, Hulda Paso ja Lauri Nikkilä. Suomen Siviili- ja Asevelvollisuusinvalidien Liitto otti tehtäväkseen jäsenryhmänsä asian ajamisen valtakunnallisesti. Eräänä keskeisenä alkukauden tavoitteena oli invalidi-huoltolain aikaansaaminen ja vammaisten asenman kaikinpuolinen parantaminen. Tässä tehtävässään järjestö – jonka nimi myöhemmiin muutettiin Invalidiliitto ry:ksi – on tähän päivään mennessä tehnyt mittavan työn, ja tekemistä riittää vielä yllinkyllin.


Kuva Invalidiliiton perustamiskokouksesta. Väinö Sippari pöydän takana ensimmäinen oikealta. Hulda Paso toinen vasemmalta