HALLITUKSEN KOKOUKSET 2022:

1 = ke 19.1.2022
2 = ke 23.2.2022
3 = ke 23.3.2022
4 = ke 20.4.2022 + kevätkokous
5 = ma 20.5.2022
6 = to 15.6.2022
7 = to *.8.2022
8 = to *.9.2022
9 = to *.10.2022
10 = 
to *.11.2022 + syyskokous
11 = 
to *.12.2022

KOKOUKSEN AINEISTOPÄIVÄ:

1 = 5.1.2022
2 = 9.2.2022
3 = 9.3.2022
4 = 6.4.2021 + 23.3. kevätkokouksen aineistopäivä
5 =
20.4.2022
6 = 1.6.2022
7 = *.8.2021
8
= *.9.2022
9 = *.10.2022
10 =
 *.11.2022 + syyskokouksen aineistopäivä *.*.2022
11=
*.12.2022

Aineistopäivään mennessä yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus tuoda asioita hallituksen käsiteltäviksi seuraavaan kokoukseen. Asiat ilmoitetaan puheenjohtajalle tai sihteerille puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse.

Kevätkokous 20.4.2022 klo 18

Kevät- ja syyskokouksen aineistopäivä 30 päivää ennen kokousta.

 
HallituS 2021:

Sihteeri: toiminnanjohtaja Anni Mannelin anni.mannelin(at)oiy.fi, p. 044 236 5338

Puheenjohtaja: Hilkka Raninen, hilkka.raninen(at)dnainternet.net

Varapuheenjohtaja: Terttu Karppinen

Johanna Nummela, jäsen

Leena Ollila, jäsen

Seppo Mertala, jäsen

Lassi Nikula, jäsen

Martti Piippo, jäsen

Mika Raudasoja, jäsen