Vammaisten henkilöiden kokemukset koronaepidemian aikana – THL:n kysely henkilökohtaisen avun käyttäjille

Vammaisten henkilöiden kokemukset koronaepidemian aikana – THL:n kysely henkilökohtaisen avun käyttäjille
 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää henkilökohtaista apua käyttävien vammaisten henkilöiden kokemuksia koronaepidemian sekä sen rajoitustoimien vaikutuksista elämän eri osa-alueisiin.
Kokemuksia tarkastellaan muun muassa työn, vapaa-ajan, elämänlaadun, hyvinvoinnin, terveyden sekä palvelujen toimivuuden näkökulmista. Lisäksi tarkastellaan henkilökohtaisen avun toteutumista koronaepidemian aikana.
Huom. Hankkeessa tehtävä kysely on avoinna 7.12.2020–11.1.2021.