Toimintamme tavoitteena on pyrkiä verkostoitumaan ja tekemään yhteistyötä

  • Toimimme vammaisten ihmisten yhdyssiteenä ja pyrimme vaikuttamaan yhteiskunnassa niin, että sujuva arki mahdollistaa tuki- ja liikuntaelinvammaiselle ihmiselle itsenäisen ja hyvän elämän.
  • Jokaisella on oikeus elämään ja ihmisarvoon. Annamme arvoa jokaiselle ihmiselle erilaisuuksineen.
  • Tiedottamisella on yhdistyksen luotettavuuden ja tunnettavuuden kannalta tärkeä merkitys, toimintamme on avointa ja läpinäkyvää.
  • Yhdistyksen kotisivut pyritään pitämään ajan tasalla. Ulkoisessa tiedottamisessa sosiaalinen media ja kotisivut ovat tärkeimmät kanavamme.
  • Etsimme yhdessä paikkoja, joissa on helppo tai hankala liikkua. Helpoista paikoista jaetaan kiitosta ja hankalille paikoille yritetään tehdä jotain yhdessä.