VERTAINEN VIERELLÄ – RAAJA-AMPUTOITUJEN VALTAKUNNALLINEN VERTAISTUKI -HANKE

Helsingin Invalidien Yhdistyksen ja Oulun Invalidien Yhdistyksen yhteistyönä alkoi maaliskuussa 2017 kolmivuotinen hanke Vertainen vierellä – raaja-amputoitujen valtakunnallinen vertaistuki. Hanke päättyy helmikuussa 2020. Hankkeessa kehitettiin raaja-amputoitujen vertaistukitoimintaa valtakunnallisesti. Tavoitteena oli parantaa vertaistuen saavutettavuutta ja juurruttaa vertaistukea kiinteäksi osaksi amputoidun henkilön hoito- ja kuntoutusketjua. Hankkeen toimintamuotoina olivat yksilöllinen vertaistuki, vertaistukiryhmät, vertaistukijoiden kouluttaminen ja pysyvien ja tehokkaiden tiedotuskanavien luominen. Hanketta tuki Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Oulun Invalidien Yhdistyksessä hankkeessa työskenteli Jonna Helavirta.

Tarkempaa tietoa Vertainen vierellä -hankkeen tuloksista päivitetään maaliskuun 2020 aikana osoitteeseen https://www.hiy.fi/hankkeet/vertainen-vierella/

Vertainen vierellä -hanke päättyy, amputoitujen vertaistukitoiminta jatkuu!

Kolmivuotinen Vertainen vierellä -hanke päättyy helmikuussa 2020. Vaikka hanke päättyy, ei amputoitujen vertaistukitoiminta lakkaa. Alla on tietoa siitä, miten vertaistukitoiminta jatkuu tulevaisuudessa.

Vertaistukihenkilöiden välitystä jatkaa Suomen Amputoidut ry, joka ylläpitää 1.3.2020 alkaen valtakunnallista amputoitujen vertaistukihenkilöiden rekisteriä. Oulun Invalidien Yhdistys ry ylläpitää lisäksi rekisteriä amputoiduista vertaistukihenkilöistä Pohjois-Pohjanmaalla ja välittää vertaistukijoita alueellaan. Lisätietoa täällä: http://amputoidut.fi/vertaistuki/vertaistukihenkilot/

Amputoidut.fi -sivusto jatkaa toimintaansa uudessa muodossa. Sivuston ylläpito siirtyy Vertainen vierellä -hankkeelta Suomen Amputoidut ry:lle, joka uudistaa sivuja kevään 2020 aikana. Tällä sivustolla on tarkoitus jatkossakin tiedottaa amputoitujen vertaistuesta. Katso lisää: www.amputoidut.fi

Amputoidut -ryhmä Facebookissa jatkaa toimintaansa. Ryhmä tarjoaa jatkossakin vertaistukea ja tietoa amputoiduille suunnatusta toiminnasta.

Vertaistukiryhmät jatkavat toimintaansa. Hankkeen puitteissa toimivat ryhmät jatkavat invalidiyhdistysten toimintana. Lisäksi ympäri Suomen kokoontuu ryhmiä niin amputoitujen yhdistysten kuin paikallisten invalidiyhdistysten järjestäminä. Oulun vertaistukiryhmä jatkaa toimintaansa kuten tähänkin asti. Lisätietoa ryhmistä täällä (sivua päivitetään kevään 2020 aikana): http://amputoidut.fi/vertaistuki/vertaistukiryhmat/

Uutiskirje ja tietopaketti. Vertainen vierellä -hankkeen toimittamat Amputoitujen vertaistuen uutiskirje ja Amputoidun tietopaketti on lopetettu. www.amputoidut.fi sivulle päivittyy jatkossa tietoa mahdollisista amputoitujen yhdistysten toteuttamista uutiskirjeistä ja tietopaketeista.