Koronatietoa ja -ohjeistuksia
 
Vertaisuutta ja toimintaa

       Nuorisoyhteistyö Seitti on viiden vammaisjärjestön yhteistyöverkosto, jonka tarkoituksena on järjestää vapaa-ajantoimintaa eri tavoin liikuntavammaisille ja pitkäaikaissairaille nuorille. Seitti myös tukee nuorten itse suunnittelemia ja toteuttamia tapahtumia.

 
Amputoidun näkökulmasta
  • Suomen amputoidut tarjoaa valtakunnallisesti vertaistukea
  • Amputoitujen Facebook -ryhmä (näkyvä, yksityinen > pyydä jäsenyyttä)
  • Pikku Käsi on Facebook -ryhmä perheille, joissa lapsella on raajapuutos (amputaatio, dysmelia. Ryhmä on näkyvä mutta yksityinen > pyydä jäsenyyttä)

 

Sivustoja
  • Invalidiliitto
  • Suomen Paralympiakomitea
  • VertaistaloVertaistalo on verkkopalvelu, joka tarjoaa vertaistukea sairastuneille ja heidän läheisilleen. Sivusto tarjoaa konkreettisia vinkkejä ja yhteystietoja potilasyhdistysten vertaistukipalveluihin, kokemustarinoita sekä vertaisvideoita. Älä jää yksin, tukea on tarjolla.
  • Yhdenvertaisuusvaltuutetun sivut
  • Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE
  • Toimeksi.fi -verkkopalvelusta löydät yhdistysten järjestämää toimintaa, tapahtumia, koulutuksia, vapaaehtoistehtäviä sekä työ- ja harjoittelupaikkoja.Valtakunnallinen Toimeksi.fi koostuu paikallisista aluepalveluista.

 

Poimintoja lasten vanhemmille
 
Oppaita ja ohjeita