LINKKEJÄ OULUN KAUPUNGIN PALVELUIHIN

 
Vertaisuutta ja toimintaa

       Nuorisoyhteistyö Seitti on viiden vammaisjärjestön yhteistyöverkosto, jonka tarkoituksena on järjestää vapaa-ajantoimintaa eri tavoin liikuntavammaisille ja pitkäaikaissairaille nuorille. Seitti myös tukee nuorten itse suunnittelemia ja toteuttamia tapahtumia.

 
Amputoidun näkökulmasta
 • Suomen amputoidut tarjoaa valtakunnallisesti vertaistukea
 • Amputoitujen Facebook -ryhmä (näkyvä ja yksityinen ryhmä, pyydä jäsenyyttä)
 • Pikku Käsi on Facebook -ryhmä perheille, joissa lapsella on raajapuutos (amputaatio, dysmelia. Ryhmä on näkyvä ja yksityinen, pyydä jäsenyyttä)

 

Sivustoja
 • Invalidiliitto
 • Suomen Paralympiakomitea
 • VertaistaloVertaistalo on verkkopalvelu, joka tarjoaa vertaistukea sairastuneille ja heidän läheisilleen. Sivusto tarjoaa konkreettisia vinkkejä ja yhteystietoja potilasyhdistysten vertaistukipalveluihin, kokemustarinoita sekä vertaisvideoita. Älä jää yksin, tukea on tarjolla.
 • Yhdenvertaisuusvaltuutetun sivut
 • Toimeksi.fi -verkkopalvelusta löydät yhdistysten järjestämää toimintaa, tapahtumia, koulutuksia, vapaaehtoistehtäviä sekä työ- ja harjoittelupaikkoja.Valtakunnallinen Toimeksi.fi koostuu paikallisista aluepalveluista.
 • Oulun Kriisikeskus – toiminnan tavoitteena on edistää kriiseistä selviytymistä ja ennaltaehkäistä mahdollisia mielenterveyden ongelmia.
 • Heta-liitto on henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto. Tietoa, tukea ja neuvontaa toimivaan ja turvalliseen henkilökohtaisen avustajan työnantajuuteen.
 • Tukilinjan tavoitteena on tukea toimintarajoitteisten ihmisten koulutusta, ammatillista kuntoutumista sekä sijoittumista työelämään tai muuhun aktiiviseen ja yhteiskunnallisesti rakentavaan toimintaan. Tukilinja tukee apurahoillaan toimintarajoitteisten ihmisten aktiivista elämää ja tasa-arvoa.

 

Poimintoja lasten vanhemmille

 

Oppaita, ohjeita ja tietopankkeja
 • THL – vammaispalvelujen käsikirja
 • Kansalaisareena – tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja tukea sen toteuttamiseen
 • YK:n vammaissopimus
 • Sosiaaliturvaopas – Laajasti ja yleisesti tietoa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden sekä ikääntyneiden henkilöiden sosiaaliturvasta ja palveluista. 
 • Sosiaali- ja terveyspalvelut – STM kehittää palveluita, valmistelee lainsäädäntöä ja ohjaa uudistuksia.