Irjalan kohtalo ratkaistiin ylimääräisessä kokouksessa 28.5.

Ylimääräinen kokous 28.5.2020 klo 18

Yhdistyksen hallitus kutsui kokoon ylimääräisen kokouksen päättämään Irjalan kohtalosta. Lue täältä, miksi Irjalan tilanne vaati päätöksiä. Yhdistyksen hallitus päätti eduskunnan hyväksymän väliaikaisen poikkeamislain HE45/2020 nojalla, että yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteyden tai asiamiehen välityksellä. Kokous järjestettiin Teams-etäyhteyden välityksellä. Kokouksen esityslistalla oli ainoana asiana hallituksen esitys, että Irjalasta luovutaan. Näet kokouskutsun, esityslistan ja kokousmateriaalit täältä. Kokoukseen saattoi osallistua etäyhteyden välityksellä ja lisäksi ääniä oli toimitettu myös valtakirjalla asiamiesten välityksellä sekä  ilman nimettyä asiamiestä. Kokous hyväksyi, että ilman nimettyä asiamiestä valtakirjan toimittaneille voidaan soittaa mahdollisessa äänestystapahtumassa.

 

5§ Päätösesitys: luovutaan Irjalasta

Puheenjohtaja esitteli hallituksen valmisteleman esityksen Irjalasta luopumiseksi. Asiasta käytiin keskustelua esityksen jälkeen. Kokouksessa esitettiin puoltoa sekä yksi vastaesitys. Vastaesitykselle oli kannatusta yhdellä valtakirjalla. Asia meni äänestyksellä päätettäväksi. Sääntöjen mukaan määräenemmistö ratkaisee asian. Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen avoimesta äänestyksestä. Äänestysvaihtoehdot olivat a) Irjalasta luovutaan, b) Irjalasta ei luovuta c) en ota kantaa. Kokoukseen osallistujat antoivat äänensä ja valtuuttajiensa äänet puheenvuoroina, yksi osallistuja antoi äänensä chatin kautta ja yksi yhteyden katkeamisesta johtuen puhelimitse. Ilman asiamiestä toimitettujen valtakirjojen toimittaneille soitettiin. Äänestysvaihtoehto Irjalasta luopumiseksi (a) sai määräenemmistön äänistä ja näin ollen äänestyksen tuloksena hallituksen esitys hyväksyttiin ja Irjalasta luovutaan.

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä pyynnöstä sekä yhdistyksen toimistolla.