Vammautuminen tai sairastuminen muuttaa elämää monella tavalla

Usein auttaa, kun voi keskustella jonkun toisen kanssa, joka itse on kokenut saman ja selvinnyt.

Siksi Oulun Invalidien Yhdistys ry:llä on ollut jo vuosikymmenten ajan vertaistukihenkilötoimintaa. Yhdistyksemme tekee aktiivista yhteistyötä myös muiden vertaistukea antavien yhdistysten kanssa, esimerkiksi Invalidiliiton ja OLKA:n kanssa.

Vertaistoiminta lähtee siitä ajatuksesta, että kenenkään ei pitäisi olla yksin iloineen ja suruineen. Aina löytyy ihmisiä, jotka ymmärtävät ja ovat samassa tilanteessa. Vertaistoiminnan ideana on kokemusten jakaminen toisen ihmisen kanssa. Vertaistuki on yksilön tai perheen saamaa vapaaehtoisuuteen perustuvaa tukea ja ohjausta henkilöltä, jolla on omakohtainen kokemus vastaavanlaisesta vammasta, sairaudesta tai traumaattisesta kokemuksesta.

Vertaistuen vahvuuksia ovat tilanneherkkyys, myötäeläminen ja ymmärtäminen. Siinä ei mennä ammattirooleihin, vaan jokainen on oman elämänsä paras asiantuntija. Vertaistuen tarkoituksena on parantaa itsetuntoa, auttaa jaksamaan ja kannustaa eteenpäin. Vertaistukea on monenlaista, sillä jollekin se voi olla yksi tapaaminen tai keskustelu, toiselle se voi olla elämän pituinen voimanlähde.

Lisätietoja:
oiytoimisto(at)gmail.com
puh. 050 574 1567

Yhdistyksen vertaistukihenkilöt

Vertaistukihenkilömme ovat koulutettuja, aikuisia, tuki- ja/tai liikuntavammaisia henkilöitä. He toimivat vapaaehtoisina ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tukisuhteet ovat kahdenkeskisiä ja luottamuksellisia, joskus vuosienkin pituisia ja toisinaan lyhyitä, kertaluontoisia kohtaamisia. Yhteyttä voi pitää puhelimitse, sähköpostilla, kirjeitse tai tavata kasvotusten. Vertaistuki on täysin ilmaista. Vertaistukihenkilö on kuuntelija, tiedonjakaja, opastaja ja yhdessä toimija. Hän antaa henkistä tukea, auttaa käytännön asioissa ja voi olla ystävä. Vertaistukihenkilö voi antaa kokemuksellista tietoa ja käytännön vinkkejä, joita kukaan muu ei pystyisi antamaan.

Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut toimimaan vertaistukihenkilönä.

 

 

 

Olemme mukana Vertaistalossa


Oulun kaupunginsairaala / lääkinnällinen kuntoutus

Oulun Yliopistollinen sairaala / Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri