Oulun invalidien yhdistys ry (OIY ry) on Oulussa toimiva vammaisjärjestö, joka toimii Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistyksenä. OIY ry:n tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan yhdenvertaisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoa heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa sekä kehittää heidän mahdollisuuksiaan yhdessäoloon. Oulun invalidien yhdistys ry:n jäsenistöön kuuluu liki 1000 henkeä Oulun alueelta.

Vammaistyö on jokapäiväistä työtä vammaisten ihmisten tasa-arvon saavuttamiseksi. Voima työhön tulee jäsenistä.

Toimintamme tavoitteena on pyrkiä verkostoitumaan ja tekemään yhteistyötä.

Pyrimme tehostamaan sekä vaikuttamistoimintaa – että edunvalvontaa alueellamme. Toimimme vammaisten ihmisten yhdyssiteenä ja teemme työtä yhteiskunnassa niin, että sujuva arki mahdollistaa tuki- ja liikuntaelinvammaiselle ihmiselle itsenäisen ja hyvän elämän.

Arvojamme ovat: ihmisarvo, luotettavuus, rohkeus ja oikeudenmukaisuus.

Lue myös tavoitteistamme täältä.

www.oiy.fi sivujen tarkoituksena on jakaa tietoa toiminnastamme.