promo
Tavoitteet

Toimintamme tavoitteena on pyrkiä verkostoitumaan ja tekemään yhteistyötä

  • Pyrimme tehostamaan sekä vaikuttamistoimintaa – että edunvalvontaa alueellamme. Toimimme vammaisten ihmisten yhdyssiteenä ja teemme työtä yhteiskunnassa niin, että sujuva arki mahdollistaa tuki- ja liikuntaelinvammaiselle ihmiselle itsenäisen ja hyvän elämän.
  • Valveutumista ja vaikuttamista alueella tarvitaan edelleen:  kunta- ja palvelurakenneuudistaminen, verohallinnon ja Raha-automaattiyhdistyksen suhtautuminen yhdistys- ja palveluntuottamistoimintaan sekä kotikuntalaki, – eikä myöskään pidä unohtaa vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhteensovittamista.
  • Vaikuttamistoiminnassa keskeisintä on henkilöstön korkeatasoinen asiantuntijuus, jäsenistön aktiivisuus olla mukana yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja tehokas viestintä, jolla luodaan ajankohtaista näkyvyyttä ja runsasta aineistoa.
  • Jokaisella on oikeus elämään ja ihmisarvoon. Kohtelemme jäsenistöä, asiakkaita ja henkilökuntaa kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti. Annamme arvoa jokaiselle ihmiselle ja hänen erilaisuudelleen.
  • Tiedottamisella on yhdistyksen tunnettavuuden kannalta erittäin tärkeä merkitys, toimintamme on avointa ja läpinäkyvää.
  • Yhdistyksen kotisivut pidetään jatkuvasti ajantasalla. Ulkoisessa tiedottamisessa radiokanavat ja sanomalehdet ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita.
  • Lisäksi jäsenistöön kohdistuva ajankohtainen tiedottaminen hoidetaan IT-lehden ja Oulu-lehden toimintapalstojen kautta. Osallistutaan messu- ja näyttelytapahtumiin. Näitä toimintoja tukevat lisäksi Invalidiliiton kouluttamat puhelinneuvojamme.
  • Invalidiliiton teema vuodelle 2014 on Helppo liikkua. Vuoden aikana Invalidiliitto ja sen yhteistyökumppanit etsivät paikkoja, joissa on helppo tai hankala liikkua. Helpoista paikoista jaetaan kiitosta ja hankalille paikoille yritetään tehdä jotain yhdessä.

house6

Oulun Invalidien Yhdistys ry
Rehapolis 2krs.
Kiviharjunlenkki 4, 90220 Oulu

www.oiy.fi

 

 

 

 

 

 

Print