Toimintamme tavoitteena on pyrkiä verkostoitumaan ja tekemään yhteistyötä

  • Pyrimme tehostamaan sekä vaikuttamistoimintaa – että edunvalvontaa alueellamme. Toimimme vammaisten ihmisten yhdyssiteenä ja teemme työtä yhteiskunnassa niin, että sujuva arki mahdollistaa tuki- ja liikuntaelinvammaiselle ihmiselle itsenäisen ja hyvän elämän.
  • Vaikuttamistoiminnassa keskeisintä on henkilöstön korkeatasoinen asiantuntijuus, jäsenistön aktiivisuus olla mukana yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja tehokas viestintä, jolla luodaan ajankohtaista näkyvyyttä ja runsasta aineistoa.
  • Jokaisella on oikeus elämään ja ihmisarvoon. Kohtelemme jäsenistöä, asiakkaita ja henkilökuntaa kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti. Annamme arvoa jokaiselle ihmiselle ja hänen erilaisuudelleen.
  • Tiedottamisella on yhdistyksen tunnettavuuden kannalta erittäin tärkeä merkitys, toimintamme on avointa ja läpinäkyvää.
  • Yhdistyksen kotisivut pidetään jatkuvasti ajantasalla. Ulkoisessa tiedottamisessa sosiaalisen median kanavat ja sanomalehdet ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita.
  • Lisäksi jäsenistöön kohdistuva ajankohtainen tiedottaminen hoidetaan IT-lehden ja Forum24-lehden toimintapalstojen kautta. Osallistutaan messu- ja näyttelytapahtumiin.
  • OIY:n työntekijät yhdessä jäsenistön kanssa etsivät paikkoja, joissa on helppo tai hankala liikkua. Helpoista paikoista jaetaan kiitosta ja hankalille paikoille yritetään tehdä jotain yhdessä.