Näin Kelan etuudet muuttuvat vuonna 2020

Vuoden alussa voimaan astuu lakimuutoksia, jotka vaikuttavat myös Kelan
etuuksiin. Lue tästä, miten eläkeläisten, pitkäaikaissairaiden,
työttömien, lapsiperheiden ja opiskelijoiden tuet muuttuvat.

Näin Kelan etuudet muuttuvat vuonna 2020