LiSu-KEHITYSHANKE

Hanke on päättynyt

Oulun Invalidien yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisina ja täysivaltaisina jäseninä sekä valvoa heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa (www.oiy.fi).​

Yhdistys on hakenut seuratukea (OKM – Opetus- ja kulttuuriministeriö) Lisu- kehityshankkeelle. Ensimmäinen osa kehityshankkeesta on alkanut joulukuusta 2021 ja päättyy vuoteen 2022. Ensimmäiselle osalle on myönnetty avustusta yhteensä 18 000 €.​

Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen.​ Nuoria on ennestään yhdistyksen toiminnassa mukana hyvin vähän, ja saman aikaisesti on tiedossa, että vammaisten nuorten voi olla vaikea löytää tukea tai apua harrastuksen aloittamiseen. Harrastaminen tai liikkuminen toteutuu liikuntavammaisella yhden lajin parissa useammin kuin vammattomalla. Uuden harrastuksen aloittaminen voi olla vaikeaa, jos ei tiedä osaako tai ei tunne uudesta ryhmästä muita. Nämä ilmiöt korostuvat liikuntavammaisilla, jollain tavoin tukea tai apua tarvitsevilla henkilöillä. ​

Hankkeen kuvaus

LiSu-hankkeen (liikuntasuunnitteluhanke) ensimmäinen tavoite on edistää matalan kynnyksen liikuntatoimintaa nuorille liikuntarajoitteisille henkilöille, mutta hankkeessa tuetaan aktiivisesti myös kaiken ikäisiä harrastajia. Matalan kynnyksen toiminta tarkoittaa Lisu-hankkeessa huomattavasti madallettuja maksuja tai ilmaista toimintaa. Matalan kynnyksen toiminnassa pyritään vahvistamaan tiedottamista verkossa sekä myös painettuna versiona. Hankkeessa pyritään tarjoamaan henkilökohtaista ohjausta ja tukea sekä erityisurheiluvälineiden lainaamista lajikokeiluja varten. Lisäksi matalan kynnyksen toiminta tarkoittaa harrastamisen onnistumista harrastajan omalla tasolla, kyvyt ja vamman haitta positiivisesti huomioituna.​

Hankkeessa pyritään tavoittamaan liikuntarajoitteisia henkilöitä, ja saada heidän toiveitaan ja osallisuuttaan esiin tulevien lajikokeilujen sekä lajivideoiden suunnittelussa. Hankkeen ensimmäisenä vuotena luvassa on juuri lajivideoita harrastajien toiveiden mukaisesti sekä lajikokeiluja, josta toivottavasti mahdollisimman moni harrastaja löytäisi mieleisensä lajin. Ensimmäinen hankevuosi painottuu juuri uusien lajivideoiden tekemiseen yhteistyössä nuorten, paikallisten seurojen, yhdistysten ja kaupungin liikuntapalveluiden kanssa. Hankkeen vahvana tarkoituksena on toimia yli seura- ja toimijarajojen, jotta harrastajat löytävät oman liikuntatoimintansa mahdollisimman helposti.

Lisätietoja hankkeesta:

Pia Jokinen

oiyry(at)oiy.fi