Esteettömät pysäköintipaikat niitä tarvitsevien käyttöön

Esteettömät pysäköintipaikat niitä tarvitsevien käyttöön

 

Liian usein liikkumis- ja toimimisesteiset törmäävät samaan asiaan ruokaostoksille tai asiointireissulle mennessä: Esteettömät autopaikat ovat varattuja, eikä kaikista ajoneuvoista löydy paikalle pysäköintiin oikeuttavaa liikkumisesteisen pysäköintitunnusta. On odotettava tai yritettävä uudestaan toisella kertaa.

Parhaimmassa tapauksessa, jos liikkumiskyky sen sallii, on mahdollista viedä auto hieman kauemmaksi ja toivoa, että voimia ja toimintakykyä riittää asioinnin jälkeen autolle paluuseen. Kaikilla ei kuitenkaan tätä mahdollisuutta ole. Liikkumiskyky voi olla huono tai apuvälineen vuoksi tarvittava tila on sellainen, ettei sitä tavallisesta parkkiruudusta löydy muita autoja kolhimatta.

Esteettömät autopaikat ovat lähellä kaupan ovia ja tästä syystä houkuttelevat ihmisiä pysäköimään niille myös ilman lupaa, etenkin sään ollessa huono. Joissakin paikoissa esteettömät autopaikat saatetaan täyttää talvisin auratessa lumikasoilla ja kesäisin kukkaistutuksilla. On hyvä muistaa, että pysäköintitunnusta ei myönnetä kenellekään turhaan, vaan sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuu olennaista haittaa pysäköintiluvan haltijan liikkumiselle. Paikoille on todellinen tarve.

Esteettömän pysäköinnin tempaus 8.10.

Invalidiyhdistykset Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa ovat päättäneet nostaa esille esteettömään pysäköintiin liittyvät asiat. Yhdistykset järjestävät yhteisen tempauksen usealla eri paikkakunnalla torstaina 8.10. Tempauksen yhteydessä jaetaan tietoa esteettömästä pysäköinnistä ja kannustetaan yrityksiä ja kuntia maalaamaan esteettömät autopaikkansa sinisiksi. On huomattu, että sinisen värin ansiosta esteettömät autopaikat huomataan helpommin ja väärin pysäköiminen vähenee. Lisäksi tuodaan esiin Autoliiton kehittämää maksutonta mobiilisovellusta, joka osoittaa esteettömien autopaikkojen sijainnin niitä tarvitseville. Myös OIY jalkautuu tempauksen merkeissä, olemme rotuaarin läheisyydessä klo 12.30 alkaen.

Jotta esteettömiä autopaikkoja riittäisi ja niiden löytäminen ja käyttäminen onnistuisi, tarvitaan halua yhteistyöhön ja toimia niin kunnilta, yrityksiltä kuin kaikilta autoilijoiltakin. Kunta voi varmistaa paikkojen riittävän määrän, maalata paikat sinisellä ja lähteä esimerkiksi mukaan yhteistyöhön Autoliiton kanssa kokoamaan valtakunnallista tietokantaa esteettömistä pysäköintipaikoista. Myös yritykset ja kiinteistöjen omistajat voivat maalata esteettömät paikat sinisellä ja huolehtia, että niitä on riittävästi. Autoilija voi huolehtia, että pysäköi oikein ja jättää esteettömät autopaikat niitä tarvitseville. Jo pienillä teoilla voi olla suuri merkitys paikkoja tarvitseville.

Lue myös: https://www.invalidiliitto.fi/ajankohtaista/tempaus-esteettomat-pysakointipaikat-niita-tarvitsevien-kayttoon